Obec Dolní Brusnice

Volby do zastupitelstev krajů
pro volební obvod číslo: 554863
konané dne 12.10.2012-13.10.2012.
Volební komise byla ustanovena dne 19.9.2012 a její členové jsou:
předseda - Kubec Milan, Dolní Brusnice,
místopředseda - Prokopová Dagmar, Dolní Brusnice,
člen - Arnoštová Adéla, Bílá Třemešná,
člen - Král Jiří, Dolní Brusnice,
člen - Jägerová Alžběta, Dolní Brusnice,
člen - Vokatá Hana, Dolní Brusnice,
zapisovatelka - Martinková Miroslava, Dolní Brusnice.

Výsledky voleb
Počet osob zapsaných v seznamu voličů291
Počet vydaných úředních obálek (42,7%)123
Počet odevzdaných úředních obálek123
Počet platných hlasů celkem117


Výsledky voleb v jiných obcích