Obec Dolní Brusnice

Volby do Senátu
sněmovny Parlamentu ČR

pro volební obvod číslo: 39 Trutnov
konané dne 25.10.2002-26.10.2002.

Volební komise byla ustanovena dne 3.10.2002 a její členové jsou:
předseda - Kubec Milan, Dolní Brusnice,
místopředseda - Mann Karel, Dolní Brusnice,
člen - Balcar Oldřich, Dolní Brusnice,
člen - Král Jiří, Dolní Brusnice,
člen - Žlabová Jana, Dolní Brusnice,
zapisovatelka - Zaplatílková Venuše, Dolní Brusnice.


Výsledky voleb
Počet osob zapsaných v seznamu voličů255
Počet vydaných úředních obálek (25,4%)65
Počet odevzdaných úředních obálek65
Počet platných hlasů celkem65
 
z toho:
 1. JUDr. Tomáš Paducha Unie svobody - Demokratická unie7
 2. Mgr. Ivan Adamec Občanská demokratická strana25
 3. Petr Jandera Komunistická strana Čech a Moravy15
 5. MUDr. Pavel Trpák Česká strana sociálně demokratická18

Výsledky voleb v jiných obcích