Obec Dolní Brusnice

Referendum
o přistoupení k EU

konané dne 13.6.2003-14.6.2003.

Volební komise byla ustanovena dne 21.5.2003 a její členové jsou:
předseda - Kubec Milan, Dolní Brusnice,
místopředseda - Mann Karel, Dolní Brusnice,
člen - Vokatá Hana, Dolní Brusnice,
člen - Král Jiří (Veverka Břetislav), Dolní Brusnice,
člen - Žlabová Jana, Dolní Brusnice,
zapisovatelka - Martinková Miroslava, Dolní Brusnice.

Výsledky referenda
Počet osob zapsaných v seznamu voličů252
Počet vydaných úředních obálek (62,7%)158
Počet odevzdaných úředních obálek158
Počet platných hlasů celkem154
z toho:
Souhlasím se vstupem do EU (74,7%)115
Nesouhlasím se vstupem do EU (25,3%) 39


Hlasovací lístek referenda
Výsledky voleb v jiných obcích