Obec Dolní Brusnice

Volby prezidenta ČR 2.kolo
pro volební obvod číslo: 554863
konané dne 25.01.2013-26.01.2013.
Volební komise byla ustanovena dne 9.1.2013 a její členové jsou:
předseda - Kubec Milan, Dolní Brusnice,
místopředseda - Jägerová Andrea, Dolní Brusnice,
člen - Král Jiří, Dolní Brusnice,
člen - Syrová Kateřina, Dolní Brusnice,
člen - Vokatá Hana, Dolní Brusnice,
člen - Vondroušová Denisa, Dolní Brusnice,
zapisovatelka - Martinková Miroslava, Dolní Brusnice.

Výsledky voleb
Počet osob zapsaných v seznamu voličů288
Počet vydaných úředních obálek (58,7%)169
Počet odevzdaných úředních obálek169
Počet platných hlasů celkem167


Výsledky voleb v jiných obcích