Obec Dolní Brusnice

Volby prezidenta ČR 1.kolo
pro volební obvod číslo: 554863
konané dne 11.01.2013-12.01.2013.
Volební komise byla ustanovena dne 9.1.2013 a její členové jsou:
předseda - Kubec Milan, Dolní Brusnice,
místopředseda - Jägerová Andrea, Dolní Brusnice,
člen - Král Jiří, Dolní Brusnice,
člen - Syrová Kateřina, Dolní Brusnice,
člen - Vokatá Hana, Dolní Brusnice,
člen - Vondroušová Denisa, Dolní Brusnice,
zapisovatelka - Martinková Miroslava, Dolní Brusnice.

Výsledky voleb
Počet osob zapsaných v seznamu voličů288
Počet vydaných úředních obálek (68,7%)198
Počet odevzdaných úředních obálek198
Počet platných hlasů celkem197


Výsledky voleb v jiných obcích