Obec Dolní Brusnice

Druhé kolo voleb do Senátu
pro volební obvod číslo: 39 Trutnov
                    a
Volby do zastupitelstva obce

konané dne 1.11.2002-2.11.2002.

Volební komise byla ustanovena dne 3.10.2002 a její členové jsou:
předseda - Kubec Milan, Dolní Brusnice,
místopředseda - Mann Karel, Dolní Brusnice,
člen - Vokatá Hana, Dolní Brusnice,
člen - Král Jiří, Dolní Brusnice,
člen - Žlabová Jana, Dolní Brusnice,
zapisovatelka - Zaplatílková Venuše, Dolní Brusnice.

Výsledky druhého kola voleb do Senátu
Počet osob zapsaných v seznamu voličů255
Počet vydaných úředních obálek (36,0%)92
Počet odevzdaných úředních obálek92
Počet platných hlasů celkem91
z toho:
 2. Mgr. Ivan Adamec, Občanská demokratická strana44
 5. MUDr. Pavel Trpák, Česká strana sociálně demokratická47

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce
Počet osob zapsaných v seznamu voličů255
Počet vydaných úředních obálek (68,2%)174
Počet odevzdaných úředních obálek174
Počet platných lístků celkem171
Počet platných hlasů celkem1228
z toho:
  1. Miroslav Nožička, 52 let, živnostník129zvolen
  2. František Pitro, 57 let, vedoucí farmy75.
  3. Petr Stránský, 40 let, vedoucí dílny84zvolen
  4. Josef Vancl, 46 let, vedoucí prodejny114zvolen
  5. Petr Zaplatílek, 36 let, obchodní zástupce68.
  6. Štěpán Vávra, 33 let, dělník84zvolen
  7. Marcela Janáková, 36 let, soukr.hosp.rolnice85zvolena
  8. Ladislav Žižka, 57 let, starosta136zvolen
  9. Jan Suchý, 51 let, dělník115zvolen
10. Jiří Buriánek, 50 let, živnostník63.
11. Lubomír Savov, MVDr., Ing., 44 let, podnikatel89zvolen
12. Jaroslava Poláková, 45 let, ekonomka74.
13. Eva Hažerová, 38 let, živnostnice112zvolena
Poznámka - všichni jsou bez politické příslušnosti

Hlasovací lístek do zastupitelstva
Výsledky voleb v jiných obcích