Místní (obecní) knihovna v Dolní Brusnici

Adresa: Dolní Brusnice 17  544 72

INTERNET

Provozní řád

 

 

Půjčovna knihovny s INTERNETEM je veřejné zařízení Místní (obecní) knihovny v Dolní Brusnici. Jeho služeb může užívat každý občan Dolní Brusnice.

 

 1. Půjčovna je otevřena ve středu  15,00 – 17,00 hod. a v pátek 15,00 – 17,00 hod.
 2. Uživatel je povinen při vstupu předložit svůj platný čtenářský průkaz event. občanský průkaz, pokud není pracovníkovi knihovny znám.
 3. Uživatel hradí poplatek za event. tisk stránek – A4 za 5 Kč.
 4. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, maximálně však na 30 minut. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 499 391 419 event. E-mail: KubecMilan@seznam.cz. Tuto dobu je možno prodloužit o dalších 30 minut, pokud není jiný zájemce.
 5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat do počítače jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace, které jsou stažené z Internetu.
 6. U počítače mohou pracovat nejvýše dvě osoby.
 7. Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za případnou škodu či mravní újmu, ke které mohou děti využíváním této služby přijít.
 8. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na disketách, CD, DVD a flash disku.
 9. Uživatelé nesmí zapínat, vypínat či restartovat počítač, provádět změny v konfiguraci programu, instalovat a spouštět vlastní programy.
 10.  V  případě poruchy připojení knihovny na internet za takovou poruchu knihovna nezodpovídá.
 11. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.
 12. Návštěvníci mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem. Všichni uživatelé nesmí navštěvovat stránky propagující fašistickou nebo rasistickou ideologii.
 13. Uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny.
 14. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán.
 15. Eventuelní poškození počítače, které bylo prokazatelně způsobeno jeho chybným    používáním ze strany uživatele, je uživatel povinen uhradit v plné výši, na základě faktury vystavené odbornou firmou.

 

 

Platnost od 22.8.2006, úprava 1.1.2009

 

                                                                                  ………………………………….

                                                                                              starosta obce