Myslivecké sdružení - Zvičina

V roce 1993 bylo uznáno společenství honitba Zvičina.
Tato se nachází v podhorské části na katastru území Dolní Brusnice, Zvičina, Bílá Třemešná, Třebihošť, Nové Lesy, Filířovice a části Lipnice.
Celková plocha honitby je 2250 hektarů.
Činnost "MS", která se řídí stanovami a vnitřním řádem sdružení, se zaměřuje na tyto akce:

Na základě těchto záměrů byly odkoupeny znehodnocené pozemky (2,5ha), původně plánovaná skládka. V této lokalitě "MS" podle projektu tento záměr postupně realizuje. Na administrativní zajištění finančně přispěly i obecní úřady těchto lokalit.

Mimo chov především spárkaté zvěře členové vybudovali malou odchovnu bažantí zvěře, chceme posílit zazvěření v této lokalitě (projektu), postupné zazvěřování i ostatní příhodné části v honitbě, což již zčásti uskutečňujeme.

Z dalších činností, které "MS" realizuje: Podle nového zákona, který vstoupí v platnost 1.7.2002, je předpoklad honitbu a dosavadní sdružení zachovat a pokračovat v další aktivní činnosti.


Připravil pan Jiří Král