Knihovna v Dolní Brusnici v budově obec. úřadu  

Přes 1800 svazků knížek, každý 3.rok výměna 200 knih.
Půjčovní doba: středa a pátek 14-16 hod.
Knihovníkem je Milan Kubec tel. 603 307 896      
Internetové pracoviště: Provozní řád      
Přijďte a uvidíte!